Veiledningsteamet med base i Surnadal, er tverrfaglig sammensatt,

og består av 13 fagpersoner som til daglig jobber i ulike instanser:

 

- barnehager i Surnadal,

- helsestasjonen,

- IK barnevern og

- PPT for Surnadal, Rindal og Halsa,

 

10 veiledere ble sertifiserte våren 2017, og ytterligere 3 veiledere blir sertifiserte høsten 2017.

 

Prosjektkoordinatorer for "God oppvekst" og ICDP FORELDREGRUPPE for Surnadal,

er Marte Dalsegg og Kari Hamnes, i PPT for Surnadal, Rindal og Halsa.

Kontakt: kari.hamnes@pptnordmore.no eller marte.dalsegg@pptnordmore.no

 

VEILEDNINGSTEAMET